• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

Dernek Üyeliği

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK İŞLEMLERİ
 
Madde 3- Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip, derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, derneklere üye olmaları yasaklanmamış veya kısıtlanmamış T.C. kimliği taşıyan Diyanet İşleri Başkanlığı kuruluşundan, Diyanet İşleri Başkanlığında herhangi bir görevde bir süre çalışıp, başka bir kurum ve kuruluştan veya Türkiye Diyanet Vakfı ile  Uluslararası Müslüman Toplulukları Dayanışma Vakfı'ndan  (MÜSDAV) emekliye ayrılanlar derneğe üye olabilirler. Ancak yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
         Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.
         Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
         Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.
          Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir. 
         Üyelikten Çıkma
         Madde 4- Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.
         Üyelikten Çıkarılma
 
         Madde 5- Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
         1. Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,
         2. Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,
         3. Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını altıay içinde ödememek,
         4. Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak.
         5. Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,
Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
         Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.